Rejestracja

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny

Po wypełnieniu formularza należy dokonać wpłaty opłaty konferencyjnej w wysokości:

  • do 4 marca 2018: 50 zł
  • do 25 marca 2018: 70 zł

na konto stowarzyszenia OpenStreetMap Polska: 72 2030 0045 1110 0000 0262 3920 (BGŻ)
Tytuł wpłaty powinien być wg schematu: “Darowizna na konferencję SOTM-PL, Imię Nazwisko”

Wpłaty można również dokonać przez system PayPal jako odbiorcę podając adres: skarbnik@openstreetmap.pl

Zamiar wygłoszenia prelekcji można zgłaszać w formularzu rejestracyjnym lub na adres zarzad@openstreetmap.pl